Profil společnosti

Profil společnosti

Naše společnost působí v oboru již od roku 1994, kdy začala působit firma Ing. Roman Šimek jako fyzická osoba, v roce 1996 přebírá její závazky společnost s ručením omezeným ŠIMEK 96.

Cílem společnosti je zvyšování kvality služeb se zaměřením na zákazníka. Pro zlepšení kvality je činnost zaměřena na zvyšování úrovně kontroly a přezkoumání všech činností ve smyslu současných standardů

Nabízíme tyto služby :

 • správa a údržba nemovitostí
 • poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 • přípravné práce pro stavby
 • specializovaný maloobchod
 • poskytování technických služeb
 • zprostředkování služeb
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • realitní činnost
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví
 • výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci, realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kWh
 • poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob
 • silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní

Technická úroveň společnosti je zaručena přijímáním odborně zdatných pracovníků, vytvořením vlastní metodiky spočívající v dlouhodobě a podrobné znalosti předmětu podnikání. Naše materiálové a technické vybavení nám umožňuje pružně reagovat na požadavky klientů a dle potřeby jsme schopni nastoupit na práce i ve svátky a dny pracovního klidu.

Koordinace prací a materiálové zabezpečení poskytovaných služeb je zajišťováno ve dvou provozovnách a to na ulici Herčíkova č. 17 pro správu nemovitostí a na ulici Dornych č. 96 pro služby a údržbu majetku.